EKWIP Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie

Datum:12 oktober 2019
Organisator: EKWIP
Type: Scholing
Accreditatie: Geacrediteerd voor het register Kinderfysiotherapeut
Locatie:
Driebergen
Er is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen uit wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews) en de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen. In Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie worden de meest recente ontwikkelingen m.b.t. zuigelingenasymmetrie en de implicaties daarvan voor de kinderfysiotherapeutische en oefentherapeutische praktijk besproken.

Globale inhoud van de workshop

Het theoretisch gedeelte betreft:

  • Recente, relevante literatuur m.b.t. etiologie: prenatale ontwikkeling, prematuriteit, risicofactoren.
  • Consequenties zuigelingenasymmetrie: neurologisch, cognitief, motorisch, schedelvorm.
  • Differentiaal diagnostiek en behandeling: oa. congenitale musculaire torticollis, craniosynostosis.
  • Recent ontwikkelde meetinstrumenten voor zuigelingenasymmetrie: cervicale mobiliteitsmeting oa. met arthrodial protractor (Ohman), Muscle Function Scale (Ohman).
  • Update Plagiocephalometrie en modificatie Argenta schaal.
  • Behandelvormen: oa. kinderfysiotherapie, helmredressietherapie.
  • Communicatie met verwijzers: verslaggeving.
  • Richtlijn Voorkeurshouding en Schedelvervorming.

De verschillende praktijksessies kinderfysiotherapie staan geheel in het teken van instructie en zelf uitvoeren van alle onderzoek-, preventie- en interventie vaardigheden die worden gedoceerd. Het evidence based behandelprotocol zoals gebruikt in de promotiestudie Asymmetrie op de zuigelingenleeftijd dient daarbij als uitgangspunt. Dit protocol wordt toegelicht met een uitgebreide variatie van positionerings-, hanterings- en oefenadviezen. De wijze waarop de ouderinstructie en instructie aan andere belanghebbenden en de communicatie met andere ketenzorgpartners optimaal verloopt, wordt (interactief) besproken.

Trefwoorden: