EKWIP Workshop Zuigelingenasymmetrie 1; Plagiocephalometrie

Datum:28 september 2019
Organisator: EKWIP
Type: Scholing
Accreditatie: Geacrediteerd voor het register Kinderfysiotherapeut
Locatie:
Driebergen
Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen en kan gebruikt worden voor discriminatief en longitudinaal onderzoek.

Globale inhoud van de workshop

Tijdens Workshop Zuigelingenasymmetrie 1 wordt PCM geinstrueerd, worden praktische vaardigheden getraind en worden interpretaties van de PCM meetresultaten besproken. Instrumentarium wordt tijdens de workshop verstrekt en is inbegrepen in de workshopprijs. Deelnemers aan de workshop kunnen PCM daarmee meteen toepassen in hun eigen praktijk. D.m.v. centraal en interactief onderwijs wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente, evidence based, klinisch relevante informatie ten aanzien van diagnostiek en interventie bij  zuigelingenasymmetrie. Speciale aandacht wordt gegeven aan differentiaal diagnostiek, waaronder de diverse craniosynostosis vormen (klinische presentatie en beeldvorming). Voorbeelden voor implementatie in een multidisciplinaire setting worden gegeven. Plagiocephalometrie is zowel bij research, als in dagelijkse praktijk van grote waarde gebleken als meetmethode voor de schedelvorm.

Trefwoorden: