Postacademische cursus Klinische Gangbeeldanalyse

Datum:26 maart 2020 - 25 juni 2020
Organisator: Events Center Amsterdam
Type: Scholing
Accreditatie: is aangevraagd bij KNGF
Locatie:
VUmc, Amsterdam
Gericht op behandeling van kinderen met een cerebrale parese

Inhoud

Bij de behandeling van kinderen met een cerebrale parese (CP) vormen de problemen met de loopvaardigheid een belangrijk aandachtspunt. Voor een optimale behandeling is een goede beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen noodzakelijk. Door de combi-
natie van neurologische en orthopedische stoornissen bij kinderen met cerebrale parese is dit een complex proces.
Deze cursus is erop gericht door middel van gestructureerde analyses van het lopen inzicht te verkrijgen in de oorzakelijke factoren van het pathologische gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse multimedia technologieën. Naast de inleidingen is er ruime aandacht voor het verwerven van vaardigheden in de beoordeling van het gaan. Hierbij wordt tijdens de cursus geoefend met gangbeeldanalyses op de laptop. Tenminste één Windows laptop per deelnemend paar is vereist. Ook zijn er na elk blok huiswerkopdrachten.
Naast het observationeel analytisch beoordelen van het gangpatroon komen ook de overige klinische beoordelingen aan bod. Deze worden geïntegreerd in de totale beoordeling, gericht op het formuleren van een behandeladvies. In het laatste blok is ook ruimte voor eigen
casuïstiek.

 

Opbouw

Het programma is ingedeeld in 3 blokken, 2 van elk 2 dagen en 1 blok van 1 dag. In de eerste twee blokken worden lezingen afgewisseld met het oefenen van praktische vaardigheden, die ook de basis vormen voor de huiswerkopdracht.

Blok 1: 26 en 27 maart 2020

Blok 2: 14 en 15 mei 2020

Blok 3: 25 juni 2020

Trefwoorden: