NVFK regioavond Implementatie richtlijn DCD

Datum:18 juni 2020
Tijd:18:00 - 20:45
Organisator: NVFK
Type: Scholing
Accreditatie: Accreditatie is toegekend met 3 punten voor het register kinderfysiotherapie.
Locatie:
Boode in BathmenBrink 107437 AMBATHMEN
De DCD-workshop van 19 maart jl. is verplaatst naar donderdag 18 juni. Inschrijven is nog niet mogelijk.

Inhoud

De NVFK biedt u een interactieve workshop aan waarin de nieuwe richtlijn DCD centraal staat. We hopen u op deze wijze te prikkelen om de richtlijn toe te passen in de dagelijkse praktijk.
Daarnaast wordt binnen een kleine groep van 6-8 deelnemers een casus besproken volgens de KNGF intervisie Module ‘Klinisch redeneren’. Op deze wijze leert u de richtlijn toepassen bij een kind met mogelijk DCD.

Doel scholing:
Na het volgen van deze avond heeft u kennis genomen van de belangrijkste punten uit de richtlijn.
U maakt kennis met een KNGF intervisie vorm middels het proces ‘klinisch redeneren’ binnen een door ons ingebrachte casus van een kind met mogelijk DCD.

De avond wordt verzorgd door Erika Velders of Ingrid van Bommel samen met KNGF intervisie coaches-kinderfysiotherapeut uit de regio.

Graag vooraf de richtlijn doorlezen en uw mobiele telefoon meenemen.

Trefwoorden: