Commentaarfase richtlijn Spastische cerebrale parese bij kinderen

2 feb 2018
De NVFK kreeg het verzoek om de module chirurgie horend bij de richtlijn Spastische cerebrale parese bij kinderen onder haar leden te verspreiden.

Commentaar

Jullie hebben de mogelijkheid tot becommentariëring. Indien jullie commentaar hebben, willen jullie dit dan in het commentarenformulier noteren en vóór 15 februari  a.s. zenden aan ria.nijhuis-vandersanden@radboudumc.nl. 

Alle documenten staan achter de inlog.
 

Trefwoorden: