Prader-Willi Syndroom

14 feb 2018
Op de website van het expertisecentrum Prader-Willi Syndroom worden 3 mooie films getoond over het belang van kinderfysiotherapie bij deze zeldzame aandoening.

Films over kinderfysiotherapie bij PWS

PWS is een zeldzame aangeboren aandoening met een genetische oorzaak. Het syndroom wordt door een aantal uiteenlopende symptomen gekenmerkt, onder andere een afwijkende lichaamssamenstelling (met meer vetmassa en minder spiermassa), spierzwakte op jonge leeftijd, extreme interesse in eten (vaak uitmondend in vraatzucht) vanaf de leeftijd van ongeveer vier jaar, gedragsproblemen en een vertraagde groei en ontwikkeling (mede het gevolg van spierzwakte en een afwijkende aansturing van bepaalde hormonen).

In het expertisecentrum Prader-Willi Syndroom wordt alle informatie die van belang is voor mensen met PWS, hun ouders en verzorgers, hun behandelaars en begeleiders gebundeld. Ons motto daarbij is : relevant, zo volledig mogelijk, betrouwbaar en actueel.

3 films

Trefwoorden: