Landelijke ketenaanpak Obesitas bij kinderen

18 mrt 2018
De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas. De aanpak is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis én de praktijkervaringen van de acht gemeenten: Almere, Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Het landelijk model bouwt voort op het basismodel voor de ketenaanpak dat vorig jaar door Amsterdam en ‘s- Hertogenbosch is uitgebracht en is aangevuld met inzichten en ervaringen verkregen uit het toepassen ervan door alle proeftuingemeenten.

Meer informatie

Het model beschrijft welke processtappen nodig zijn om de aanpak lokaal goed uit te voeren, hoe die stappen
kunnen wordt georganiseerd en gefinancierd, welke onderliggende visie daarbij hoort en wat die visie vraagt van
professionals.

Het landelijk model is nu in concept beschikbaar en wordt komende tijd doorontwikkeld en aangevuld. Eind 2018
wordt het in de definitieve vorm opgeleverd zodat alle gemeenten van Nederland met het model en de
ondersteunende tools aan de slag kunnen om tot een eigen lokale invulling van de aanpak te komen.

Een essentieel onderdeel van de aanpak is dat de betrokken professionals kijken naar zowel de leefstijl als ook de
omstandigheden waarin kind en gezin verkeren. Met deze brede benadering worden factoren die een duurzame
gedragsverandering belemmeren of juist kunnen bevorderen achterhaald.
Programmamanager Jutka Halberstadt van de VU en Care for Obesity: “De gemeenten die met de aanpak werken,
laten zien dat het kan en hoe het kan. Dit model gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de
gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht en obesitas in Nederland”.

Het volledige model ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ is hier te downloaden.

Contactpersonen:

Jutka Halberstadt (landelijk programmamanager C4O): j.halberstadt@vu.nl / 06-53209626
Marian Sijben (projectmanager proeftuinenproject C4O): m.sijben@vu.nl / 06-52333013
Care for Obesity: www.partnerschapovergewicht.nl/C4O
Proeftuinenproject Care for Obesity: www.c4o-proeftuinen.nl

Trefwoorden: