Nieuwe voorzitter NVFK gezocht

3 aug 2018
De NVFK, Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie, zoekt in verband met het aftreden van de voorzitter per direct:

Een nieuwe voorzitter

voor gemiddeld 6 tot 8 uur per week.

De NVFK is een ambitieuze beroepsvereniging met 950 leden die hun deskundigheid als fysiotherapeut-specialist inzetten ten behoeve van kinderen met (vragen over) dreigende gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden en hun ouders.

De voorzitter geeft leiding aan een gedreven bestuur van vier leden. Hij/zij onderhoudt zowel de externe- als interne contacten binnen de eigen portefeuille. Hieronder vallen contacten met collega-bestuurders van KNGF en andere beroepsinhoudelijke verenigingen, met externe stakeholders, zoals ziektekostenverzekeraars, ouder-/patiëntenverenigingen, etc. De bestuurstaken zijn verdeeld binnen twee aandachtsgebieden, namelijk Beroepsinhoud en Beroepsbelangen. Deze aandachtsgebieden vallen binnen de portefeuilles van twee bestuursleden. Daarnaast is er een speciale portefeuille Profilering en Positionering.
Het bestuur maakt momenteel gebruik van een service level agreement van het KNGF. Secretariële-, beleidsondersteunende en specifieke ondersteuning (zoals contacten met stakeholders, juridische zaken en ledeninformatie/-communicatie) maakt hier deel van uit.

De NVFK biedt de voorzitter een vacatie- en reiskosten/onkostenvergoeding.

Wij vragen een voorzitter die:

  • overzicht heeft over wat er speelt binnen de kinderfysiotherapie, de jeugdgezondheidszorg, de fysiotherapie zowel wat betreft sociaaleconomische belangen als beroepsinhoud;
  • sociaal vaardig is;
  • goed kan netwerken en liefst een voor de kinderfysiotherapie relevant netwerk meebrengt, b.v. in de gezondheidszorg, gezondheidsverzekeringen, jeugdgezondheidszorg of maatschappelijke organisaties;
  • vasthoudend en gedreven is voor het vak, leden kan verbinden, draagvlak kan creëren bij leden voor beleidsvoornemens, commitment kan organiseren bij stakeholders van de kinderfysiotherapie;
  • het bestuur kan inspireren en leiden, en de bestuursvergaderingen en 2 keer per jaar de ledenvergadering kan voorzitten;
  • praktiserend kinderfysiotherapeut is of is geweest.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we vóór 31 augustus a.s. een sollicitatiebrief met daarin uw cv en motivatie voor deze functie. U kunt uw brief mailen naar nvfk@kngf.nl. Er volgt een gesprek met de sollicitatiecommissie bestaande uit twee bestuursleden en één (kader)lid van de NVFK. Na een positief advies van de commissie woont u één bestuursvergadering bij, zodat u een idee krijgt wat het feitelijke werk inhoudt en wie het bestuur vormen. Daarna wordt er geëvalueerd en bij positieve bevindingen van kandidaat en bestuur wordt u voorgedragen in de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2018.

Het staat u overigens statutair vrij om u kandidaat te stellen los van de procedure zoals hierboven beschreven. De sluitingstermijn van een dergelijke kandidaatsstelling is 14 werkdagen vóór de najaars-ALV. De datum van de najaars-ALV is 28 november a.s.

Trefwoorden: