Geef jouw mening voor een gedragen voorstel

28 jan 2019
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het KNGF in november 2018 heeft een stemming plaatsgevonden over KRF NL.

De uitslag van deze stemming is niet eenduidig

Een meerderheid van de leden heeft het KRF NL inhoudelijk (reglement en beleidsdocument) namelijk wél geaccordeerd, maar de invoering van het KRF NL per 1 januari 2020 en de beëindiging van het CKR per die datum niet.

Om inzicht te krijgen in de redenen achter de stemming, doen we nader onderzoek onder onze leden. De antwoorden van jou en jouw collega’s helpen om beter te begrijpen wat de motivatie achter jouw stem (voor, tegen of blanco) is.

Om een gedragen voorstel op de aankomende ALV te kunnen voorleggen, is ook jóuw mening nodig!

Daarom verzoeken wij je vriendelijk om vóór 31 januari a.s. de vragenlijst in te vullen die je onlangs via e-mail ontvangen hebt. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Jouw antwoorden worden anoniem verwerkt en na het onderzoek worden alle data verwijderd.

Naast het online onderzoek blijven wij ook in gesprek met diverse groepen, waaronder jouw beroepsinhoudelijke vereniging. Je bent welkom om hierbij aanwezig te zijn, of om een persoonlijke toelichting aan jouw bestuur door te geven.

 

Trefwoorden: