Wat beweegt jou? Onderzoeksproject HU

25 jan 2019
‘Wat beweegt jou?’, een onderzoeksproject vanuit de HU, is eind november van start gegaan.

Bewegen is essentieel voor opgroeiende kinderen met een beperking

Het ondersteunen van kinderen met beperkingen, met als doel participatie in reguliere beweegactiviteiten verbeteren, is een belangrijke taak voor kinderfysiotherapeuten. Zij missen echter handvatten om tot juiste gedragsmatige interventies te komen, passend bij het kind, gezinssysteem en de context. Het doel van dit project is dan ook om toolboxen te ontwikkelen voor kinderfysiotherapeuten die zij kunnen inzetten bij kinderen met beperkingen en ouders en voor de samenwerking met buurtsportcoaches. De NVFK is consortium partner in dit nieuwe project.

Meer informatie op website of bekijk de nieuwsbrief.

Trefwoorden: