De rol van de kinderfysiotherapeut bij het sportende kind

19 mrt 2019
In juni 2018 is gestart met een inventarisatie rondom de rol van de kinderfysiotherapeut bij het sportende kind.

Rapportage

Deze inventarisatie is inmiddels afgerond en de rapportage ligt bij het bestuur van de NVFK. Het onderzoek heeft wat langere tijd in beslag genomen, mede doordat bijeenkomsten over Beweegzorg in het onderzoek zijn meegenomen. De inventarisatie bestond uit drie delen: interviews met kinderfysiotherapeuten die als best practice dienden, een inventarisatie bij de sportverenigingen aangevuld met kennis uit bestaande monitoren en tot slot een vragenlijst afgenomen bij de kinderfysiotherapeuten die affiniteit hebben met het sportende kind. 

Advies

In het rapport wordt een advies richting de NVFK gedaan. Het gaat hierbij om adviezen ten aanzien van het formuleren en uitdragen van een visie, het ondersteunen van de leden in kennis door opleidingen en cursussen te inventariseren, het ontwikkelen van tools om regionaal samen te werken en het vertegenwoordigen van de beroepsgroep bij landelijke netwerken.

De digitale rapportage is gratis voor leden. Niet-leden wordt een bedrag van 10 euro in rekening gebracht.
Je kunt de rapportage opvragen door een mail te sturen naar nvfk@kngf.nl met daarin je naam, relatienummer, lid of niet-lid NVFK. Niet-leden ontvangen de rapportage na ontvangst van de betaling. Het is niet toegestaan om het rapport zonder toestemming van de NVFK te delen of verder te verspreiden.

De NVFK heeft in de begroting van 2019 een reservering gedaan om aan de slag te gaan met de adviezen, maar moet hierbij afwegingen maken ten aanzien van de haalbaarheid. In ieder geval wordt begonnen met het ontwerpen van een document dat de visie weergeeft ten aanzien van de rol van de kinderfysiotherapeut in het leggen van de verbinding tussen het zorgdomein, het sociaal domein en het publieke domein. Vanuit het visiedocument kan dan gewerkt worden aan een scholing met toolbox die kinderfysiotherapeuten helpt de visie in de praktijk te brengen.
 

Trefwoorden: