Hoe zit het met de eisen voor registratie en herregistratie in KRF NL voor mij als verbijzonderd fysiotherapeut?

24 mei 2019
Je kunt op verschillende manieren zijn ingeschreven in het huidige CKR: in het deelregister algemeen fysiotherapeut (AF) en deelregister kinderfysiotherapeut (KFT) of alleen in het deelregister kinderfysiotherapeut.

KRF NL

Met de komst van het KRF zullen er een aantal zaken veranderen, waaronder het basisregister Algemeen Fysiotherapeut, die straks voor iedereen geldt. Hieronder leggen wij uit wat dat betekent:

Optie 1: Je bent volledig werkzaam als kinderfysiotherapeut en bent geregistreerd in het CKR in het deelregister KFT en niet in het deelregister AF en voldoet aan de herregistratie eisen voor het deelregister KFT in CKR:
Als je aan de huidige herregistratie-eisen van CKR voldoet, loopt de (her)registratie door in het KRF NL in het Deelregister waarin je opnieuw geregistreerd zou worden. Daarnaast moet je je verplicht inschrijven in het Basisregister AF. Je krijgt dispensatie voor de werkervaringseis AF.

Optie 2: Je bent volledig werkzaam als kinderfysiotherapeut en bent geregistreerd in het CKR in het deelregister AF en in het deelregister KFT, maar voldoet niet aan de herregistratie-eisen voor het deelregister AF in het CKR.
Je kunt je dan nu uit laten schrijven uit het deelregister AF in het CKR. Bij registratie in het KRF NL geldt de verplichting om je in te schrijven in het basisregister AF. Net als bij optie 1 krijg je dispensatie voor de werkeis AF wanneer je je inschrijft in deelregister KFT.

Optie 3: Je bent deels werkzaam als kinderfysiotherapeut en deels als algemeen fysiotherapeut en bent ingeschreven in deelregister AF en deelregister KFT.
Indien je aan de herregistratie eisen voldoet voor beide registers in CKR loopt de registratie door in het KRF-NL. Het gaat dan over in het basisregister AF en het deelregister KFT.

Optie 4: Je bent op dit moment nog niet geregistreerd in het deelregister KFT en je wilt in het KRF NL voor het eerst inschrijven in deelregister KFT:
Je bent dan verplicht om je in te schrijven in het basisregister AF en moet dan voldoen aan de punten- en werkervaringseis van dit basisregister AF en aan de eisen van het deelregister KFT De punteneis voor het Basisregister vervalt zodra je staat ingeschreven in één of meer Deelregisters. Sta je in een Aantekeningenregister, dan vermindert de punteneis voor het Basisregister van 50 naar 30 punten per registratieperiode.
Wat betreft de werkervaringseis in KRF NL geldt dat je gedurende minimaal 2 jaar voorafgaand aan het verzoek tot registratie gemiddeld 8 uur per week werkzaam bent geweest als algemeen of verbijzonderd fysiotherapeut, zoals bepaald in het betreffende beroepsprofiel. Je moet dus voldoen aan de werkeis passend bij het deelregister waar je je voor inschrijft, in dit geval het deelregister KFT.
Gedurende de registratieperiode is de fysiotherapeut tenminste 36 maanden tenminste gemiddeld 8 uur per week werkzaam als verbijzonderd fysiotherapeut zoals bepaald in het betreffende beroepsprofiel om de registratie in het betreffende deelregister te behouden.

Trefwoorden: