De richtlijnen website is weer helemaal up to date!

26 jul 2019
Alle links kloppen weer en er is extra informatie toegevoegd.

Extra informatie en tabel meetinstrumenten en vragenlijsten

De richtlijnen website is weer helemaal gecheckt en aangepast. Er is meer extra informatie toegevoegd over meetinstrumenten, brochures en andere nuttige informatie behorende bij een richtlijn. Ook is de ┬┤tabel meetinstrumenten en vragenlijsten┬┤gecheckt en aangevuld. Deze is beschikbaar voor alle NVFK leden en geeft een overzicht van meetinstrumenten en vragenlijsten die relevant zijn voor de kinderfysiotherapeut. 

Naar de Richtlijnen en ES website

Naar de tabel meetinstrumenten en vragenlijsten

Trefwoorden: