Column in Medisch Contact

28 aug 2019
In het tijdschrift Medisch Contact van 14 augustus was een column te lezen over kinderfysiotherapie - en de werkwijze van een niet nader genoemde kinderfysiotherapiepraktijk op een basisschool

NVFK staat voor kwaliteit en waarborging hiervan

Als NVFK, Nederlandse vereniging voor Kinderfysiotherapie, staan wij voor kwaliteit en waarborging hiervan binnen onze beroepsgroep. Wij nemen afstand van werkwijzen zoals in de column omschreven is. We betreuren het dat de publieke opinie gekleurd wordt door collega’s die zich niet houden aan de door de beroepsgroep vastgelegde afspraken.

De NVFK heeft als visie een betrouwbaar imago na te streven en wil een proactieve rol spelen ten aanzien van bewaking van de kwaliteit van zorg.
Wij hanteren een protocol voor Kinderfysiotherapeuten die zich niet houden aan de beroepsethiek en gedragsregels en zullen dit/deze casus als zodanig oppakken.

Daarnaast roepen we een ieder op dit soort ervaringen te melden bij onze beroepsvereniging via nvfk@kngf.nl.
Elkaar aanspreken is immers een onderdeel van professioneel handelen om samen de beste kwaliteit te kunnen leveren.

Trefwoorden: