Richtlijn SOLK bij kinderen: de rol van de kinderfysiotherapeut

2 aug 2019
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor bij kinderen en jongeren en leiden tot een

hoog ziekteverzuim en aanzienlijke zorgkosten

Daarom is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in 2016 gestart met ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn ‘SOLK bij kinderen’. Deze richtlijn is onlangs online gepubliceerd.

Vanuit de NVFK en het KNGF heeft Marloes Meurs, MSc MBA geparticipeerd in de meeleesgroep. De richtlijn beschrijft diagnostiek en behandeling van de vier meest voorkomende SOLK-clusters; functionele buikpijn, chronische hoofdpijn, chronische pijn in houdings- en bewegingsapparaat (HBA) en chronische moeheid.

Bij problemen met bewegen kan de kinderfysiotherapeut behandelinterventies toepassen, zoals ‘graded activity’, ‘graded exercise therapy’, ‘graded exposure’ en ontspanningsoefeningen. Daarnaast kan de kinderfysiotherapeut een rol spelen bij de behandeling met behulp van educatie en implementatie van leefstijladviezen.

Zorg bij SOLK bij kinderen dient multidisciplinair ingericht te worden. Kinderfysiotherapeutische interventies dienen altijd in combinatie plaats te vinden met behandeling door een kinderpsychiater/kinderpsycholoog.

De richtlijn bevat een bijlage met informatie over kinderfysiotherapie bij kinderen met SOLK, waarbij uitleg wordt gegeven over de behandeling en de eisen waaraan een kinderfysiotherapeut dient te voldoen.

Lees meer over deze richtlijn via de richtlijnenpagina op onze website.

 

Trefwoorden: