Landelijke Database Fysiotherapie

17 sep 2019
In de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) wordt informatie over het proces en de uitkomsten van de zorg verzameld vanuit EPD’s van o.a. kinderfysiotherapeuten. De doelstellingen van de LDF zijn kwaliteitsborging, wetenschappelijk onderzoek en beleidsontwikkeling. De LDF stelt geen inhoudelijke normen aan datgene wat wordt verzameld.

ZK Plusprogramma en kinderfysiotherapeutische klinimetrie

Vanuit het Zilveren Kruis Plusprogramma worden wel inhoudelijke normen gesteld aan de data verzameling, in lijn met de inkoopvoorwaarden van Zilveren Kruis. Bij de NVFK komen regelmatig vragen binnen over de LDF. Vaak zijn deze vragen gerelateerd aan de normen van het Zilveren Kruis Plusprogramma. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je: 1x per maand data aanlevert, altijd de velden hoofddoel, hulpvraag, diagnose, beloop- en duur functioneringsproblemen, verwacht herstel vastlegt, en in iedere behandelepisode ten minste 1x klinimetrie gebruikt.
Voor het categoriseren van klinimetrie wordt gebruik gemaakt van een codelijst (codelijst FY060202). Op dit moment bevat deze codelijst weinig kinderfysiotherapeutische meetinstrumenten, waardoor deze meetinstrumenten allemaal onder de categorie ‘overige’ vallen. Deze categorie ‘overige’ wordt vanuit je EPD wel aan de LDF geleverd, en telt wel mee in je klinimetriescore binnen het LDF Dashboard en het ZK Plusprogramma. Als kinderfysiotherapeut kun je daarom ook met meetinstrumenten die niet op de codelijst staan wel een goede score halen binnen het ZK Plusprogramma.

LDF Dashboard en kinderfysiotherapeutische klinimetrie

Veel kinderfysiotherapeuten hebben aangegeven het jammer te vinden dat er geen kinderfysiotherapeutische meetinstrumenten in het LDF Dashboard worden getoond. Op dit moment is er geen mogelijkheid voor terugkoppeling van informatie over deze specifieke meetinstrumenten, omdat de meeste kinderfysiotherapeutische meetinstrumenten vallen in de LDF codelijsten onder de categorie ‘overige’. (Deze metingen worden wel meegeteld in je percentage klinimetriegebruik.)

Het KNGF wil de LDF meetinstrumentencodelijst uitbreiden en heeft hiervoor input ontvangen van de NVFK. De volgende meetinstrumenten worden meegenomen: AIMS, Bayley III, MABC, MABCII, SOS-2NL, GMFM en onder voorbehoud ook de BayleyII, GMFCS en MACS. De nieuw ontwikkelde PROM vragenlijst Kinderfysiotherapie is eveneens toegevoegd. Het aanpassen van de LDF vraagt echter ook aanpassingen bij de EPD's, waardoor dit soort processen tijd kosten. Naar verwachting wordt de nieuwe codelijst begin 2020 in gebruik genomen door de EPD’s. Daarnaast is de LDF en het online Dashboard continue in ontwikkeling en zijn er nog vele verbeteringen te verwachten. Zo wordt de verzamelde data steeds zinvoller en kan er steeds specifiekere terugkoppeling plaatsvinden.

LDF Dashboard: ontwikkelingen die gaande zijn

De wens vanuit het KNGF is om binnen het LDF Dashboard meer flexibiliteit en filtermogelijkheden te creëren, zodat je de gegevens kunt selecteren waarin jij geïnteresseerd bent. Dit project is al gestart en loopt door tot in 2020. Onderdeel hiervan is onder andere:

  • De meest gebruikte kinderfysiotherapeutische meetinstrumenten krijgen een eigen code op de LDF codelijst, zodat deze niet meer onder de categorie ‘overige’ vallen.
  • EPD’s
  • Een update van het LDF Dashboard waarbij een meetinstrumenten top 5 (incl. kinderfysio meetinstrumenten) beschikbaar komt.
  • Meer flexibiliteit in de gegevensselectie in het LDF Dashboard.
  • Verkennen mogelijkheden voor het filteren en benchmarken op specialisatieniveau in het LDF Dashboard. 
  • De EPD’s en LDF worden klaargemaakt om de uitkomsten van de PROM vragenlijst Kinderfysiotherapie vanaf begin 2020 vast te leggen en te verzamelen. Fysiomanager is al zover, dus gebruikers hiervan kunnen de PROM vragenlijst Kinderfysiotherapie al gaan gebruiken.
  • Binnenkort zullen we op de website meer informatie plaatsen over het gebruik van deze PROM. Mocht je nu al vragen hebben, stuur dan een mail naar nvfk@kngf.nl onder vermelding van PROM vragenlijst Kinderfysiotherapie.

Heb je vragen?

Het KNGF is voortdurend in contact met EPD-leveranciers om alles goed te laten verlopen. Als je het idee hebt dat de gegevens die je in je LDF Dashboard ziet niet overeenkomen met wat je in je EPD invult en aan de LDF levert, neem hier dan contact over op met het KNGF via ldf@kngf.nl of 033-467 29 29.

Trefwoorden: