Oproep aan ouders van kinderen met DCD

21 jan 2019
Heeft uw kind DCD en vindt hij of zij het leuk om mee doen aan een onderzoek? Het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen is recent een onderzoek gestart naar de motorische planning van kinderen met en zonder DCD. Door middel van het onderzoek willen we de kennis over de motorische problemen van kinderen met DCD vergroten. Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden in de informatiebrief. U kunt uw kind aanmelden voor het onderzoek via deze link. Nadat u toestemming heeft gegeven voor het onderzoek, wordt u gevraagd een aantal aanvullende vragen met betrekking tot gezondheid en functioneren te beantwoorden. Wilt u meer informatie over het onderzoek of een andere vraag stellen? Stuurt u dan gerust een e-mail naar de verantwoordelijk onderzoekster: h.krajenbrink@pwo.ru.nl. Alvast hartelijk bedankt! Hilde Krajenbrink Promovenda afdeling orthopedagogiek

Meer informatie

Informatiebrief aan ouders

Voor aanmelden, klik hier

Trefwoorden: