De rol van de kinderfysiotherapeut bij de zorg rondom het sportende kind

10 jan 2019
De NVFK voert een inventarisatie uit onder kinderfysiotherapeuten en sportverenigingen over de rol van de kinderfysiotherapeut bij de zorg rondom het sportende kind. Dit kan gaan over kinderen met sportblessures, kinderen met een beperking of kinderen met een motorische achterstand. Een onderdeel van het onderzoek is het inventariseren van de behoefte van de kinderfysiotherapeut om de zorg rondom het sportende kind te verbeteren en om te inventariseren hoe de NVFK of het KNGF hierin kan ondersteunen.

Neem deel en vul de vragenlijst in!

Deze vragenlijst is bedoeld voor kinderfysiotherapeuten die binnen hun werkgebied aandacht voor en affiniteit met het sportende kind hebben. Zoals aangegeven kan dit gaan  over kinderen met sportblessures of sport gerelateerde klacht, kinderen met een beperking of kinderen met een motorische achterstand.

De vragenlijst bestaat uit een aantal vragen over uw huidige situatie en activiteiten en over de wensen en behoeften die je hebt om deze zorg te verbeteren. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. De lijst kun je hier openen

We hopen op je medewerking zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen. Alvast bedankt daarvoor!
 

Trefwoorden: