nvfk-najaarssymposium-2022-banner_landscape-2.png
10 november 2022

Kijk het najaarssymposium over hypermobiliteit terug vanaf nu!

360 graden, hypermobiliteit vanuit alle kanten belicht!

Ieder kind zou zich, binnen zijn eigen mogelijkheden, optimaal moeten kunnen ontwikkelen op het gebied van bewegen en sport. Daarbij zijn de omgeving en de context van het kind essentieel èn is het belangrijk dat een kind veerkracht ontwikkelt en betekenis ervaart in zijn omgeving en met zijn leeftijdsgenoten. 

Als wij, kinderfysiotherapeuten, een grote sprong vooruit maken, namelijk naar 2040, belichten we idealiter bij álle kinderen die bij ons komen, de volgende drie pijlers:

  1. Fysieke fitheid
  2. Kind in de context
  3. Positieve gezondheid

Met deze visie 2040 kunnen we beter aan duurzaam herstel en revalidatie werken én kunnen we bijdragen aan de visie dat onze kinderen met een chronische ziekte en/of beperking in 2040 de gezondste van de wereld zijn!

Op 10 november 2022 vond ons online najaarsevent plaats met als thema hypermobiliteit.  Hoe keken we hiernaar vanuit alle hoeken? Hoe belichtten we de visie 2040?

Dat deden we samen met Jeroen Abraas, die inging op de specifieke trainingsprincipes bij kinderen met hypermobiliteit en met Lisanne de Koning die inging op het kind in de context zoals vermoeidheid en kwaliteit van leven. Miriam de Kleijn belichtte aspecten vanuit de positieve gezondheid. Samen met onze tafelhosts Sascha van der Velden en Ellen Hemler, Emma Verwaaijen namens de commissie 2040 en expert op het gebied van hypermobiliteit prof. dr. Raoul Engelbert werd een interessant en inspirerend gesprek gevoerd aan tafel. De persoonlijke ervaringen van Laura, bekend met EDS, gaven nog meer kleur aan de avond.

Het was een zeer geslaagde en zo bleek later, ook een zeer goed beoordeelde avond waarin een duidelijke visie werd neergezet omtrent de toekomst van ons vak, belicht vanuit het thema hypermobiliteit.

 

Maak ook jouw kennis over hypermobiliteit en de 3 pijlers compleet, en kijk het event terug.

De kosten voor nakijken zijn: 

Entree leden NVFK

€ 42,00

Entree niet-leden NVFK

€ 55,00

Entree ere leden (Voorzitters)

€ 0,00

Entree studenten Kinderfysiotherapie niet lid

€ 17,00

Entree studenten Kinderfysiotherapie lid

€ 8,00

 

De presentaties en bijbehorende literatuur wordt meegeleverd bij de aanmelding voor het nakijken.

Accreditatiepunten

2 punten aangevraagd

 

Heb je interesse? Stuur dan een email naar [email protected]