schrijven.jpg
28 november 2023

Cursusdag SASS-groepsinterventie: Samen Aan de Slag met Schrijven!

Veel kinderen in groep 3 en 4 hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van aanvullende instructie en gerichte oefening.

Daarom hebben wij een evidence-based groepsinterventie ontwikkeld voor kinderen uit groep 3 en 4.

Datum: 28 november 2023    
Locatie: Van der Valk Lent/Nijmegen
Kosten: 350 euro (inclusief SASS boek)

Kinderfysiotherapeuten kunnen zich ook inschrijven voor de tweedaagse SASS-cursus met intervisie via het STAP-budget. Voor meer informatie over deze data’s en het aanvragen van het STAP-budget zie  https://www.schrijvennl.nl/links-/tweedaagse-sass-cursus-voor-onderwijsprofessionals-kindertherapeuten/

Data: 27 en 28 november 2023                                                                                                                          
Locatie: Van der Valk Lent/Nijmegen                                                                                                    
Gratis met STAP-budget (inclusief SASS boek, Doe-boek klapper en factsheets)

Dit kortdurende ondersteuningsprogramma geeft kinderen kansen weer snel aan te haken bij het handschriftniveau van de groep. Binnen dit co-teaching programma werken kindertherapeut en leerkracht samen en versterken elkaar in de aanpak.

De SASS-groepsinterventie vindt plaats in de klas. In de SASS-groepsinterventie vormen het belang van leren schrijven én de manier hoe we kinderen kunnen motiveren vanuit de zelfdeterminatietheorie de basisaspecten samen met het toepassen van de principes van motorisch leren. Deze brede en stevig gefundeerde wetenschappelijk is de basis voor de SASS-groepsinterventie.

Zie voor meer informatie over de SASS-groepsinterventie, cursusdagen en het inschrijfformulier onze website: www.SchrijvenNL.nl

Heb je vragen? Mail gerust naar [email protected]