sbok.jpg
25 maart 2024

C.N.A. cursus interdisciplinair 2023-2024 -Cluster 3

Update van actuele inzichten in onderzoek en behandeling van kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA).

In deze cursus worden de actuele wetenschappelijke inzichten over kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen geïntegreerd in het klinische redeneren en de interventie/behandeling.
Op basis van taak georiënteerd analytisch redeneren wordt motorische adaptatieruimte bepaald, doelen geformuleerd en het neuromotorisch functioneren middels de principes van het motorisch leren en trainen beïnvloed.

Cluster 3:  25 maart en 11 juni 2024 (cluster verplaatsen) - niet verplicht

Locatie:

Historische Tuinderij De Warmoes in Lent (Nijmegen Noord)
 

Meer informatie en inschrijving: www.sbok.nl