27 juni 2021

Projectgroep Dossier NVFK

De projectgroep Dossier werkt in opdracht van het bestuur NVFK aan een gestandaardiseerd Nederlands Dossier Kinderfysiotherapie (NDK). De projectgroep is samengesteld uit kinderfysiotherapeuten uit het werkveld, de wetenschap, het onderwijs en de managementwereld.

Doelstelling

 1. Ontwikkelen en updaten van het NDK op basis van informatie die is verkregen vanuit evidence-based practice.
 2. Implementeren van het NDK in het KNGF-eisenpakket Fysio-EPD (Elektronisch Patiënten Dossier).
 3. De doelmatigheid en bruikbaarheid van Fysio-EPD’s voor kinderfysiotherapeuten bevorderen.

Werkwijze

Informatie wordt als volgt verkregen:

 • feedback vanuit de Kinderfysio Klankbordgroep: circa 15-20 collega’s uit het werkveld;
 • feedback vanuit het Knappe Koppen Team: circa 5-10 experts uit 'kinderfysioland';
 • de deelname aan de werkgroep KNGF 'Onderhoud eisenpakket Fysio-EPD' van het KNGF.

Vertegenwoordigers van alle specialistenverenigingen brengen hier hun domeinspecifieke informatie in.

De NDK-content vormt vanuit het kinderfysiotherapeutisch domein de input naar het eisenpakket Fysio-EPD.

Softwareleveranciers gebruiken het KNGF-eisenpakket om hun softwarepakketten in te richten. Een kwaliteitskeurmerk wordt verleend aan een softwarepakket als aan de KNGF-eisen is voldaan;

 • het uitzetten van onderzoeksopdrachten op hbo- en wo-opleidingen;
 • netwerk van de samenwerkingspartners.

Jaarlijks worden projectvoorstellen aan het bestuur NVFK ter goedkeuring aangeboden. Dit leidt tot diverse projecten. Verantwoording wordt rechtstreeks afgelegd aan het bestuur, via multimedia en (leden)vergaderingen in de vorm van bijvoorbeeld een rapport of jaarverslag.

Leden

 • Andra Eisink-Weg (voorzitter)
 • Gonnie van Langen 
 • Jacqueline Visser
 • Lienke Scheurwater-van Achterberg
 • Lucie de Quesne van Bruchem