23 juni 2021

Zindelijkeid urine en Feces

Problemen met zindelijkheid voor urine en/of ontlasting komen veel voor op de kinderleeftijd en kunnen een grote impact hebben. Bij 5-jarigen komt bedplassen voor bij ongeveer 15%. Bij 4-7 jarigen komt broekplassen voor bij ongeveer 7%. Onzindelijkheid is daarmee, vooral op de kinderleeftijd, een belangrijk psychosociaal probleem.

Doel richtlijn

Doel van deze richtlijn is het uniform, tijdig en correct signaleren, verwijzen en begeleiden van kinderen met zindelijkheidsproblemen door de JGZ. Ook kan de JGZ een rol spelen in de voorlichting aan de omgeving van het kind, zoals school en kinderopvang. 

Voor wie

Hoewel de richtlijn tot stand is gekomen na overleg met verschillende experts van binnen én buiten de JGZ, is het een richtlijn voor de JGZ voor de leeftijdsgroep 0-19 jaar. Verschillende onderdelen kunnen echter ook gebruikt worden door andere disciplines, zoals huisarts, kinderarts, kinderopvang en scholen. Fysiotherapie wordt als mogelijke behandeling besproken. Netty Bluyssen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze richtlijn. 

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.