22 juni 2021

Kinderen met Downsyndroom (2011)

Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom.

Downsyndroom (DS) is de meest herkenbare chromosomale aandoening. Kinderen met DS hebben een verstandelijke handicap en een vertraagde algemene ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch. Daarnaast hebben ze bijkomende aandoeningen, zoals aangeboren hartafwijkingen, keel-, neus- en oorproblemen en voedingsproblemen.

Doel richtlijn

De richtlijn biedt handvatten voor een optimale (para) medische begeleiding door de kinderarts en andere betrokken hulpverleners. 

Voor wie

Het is primair een richtlijn voor kinderartsen. Daarnaast zijn de aanbevelingen ook gericht op alle andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van kinderen met DS.

J. Boomgaart, W. Busweiler, M. van Gijn-Huyssen van Kattendijke en M. Kok, allen kinderfysiotherapeuten, fungeerden als adviseurs bij deze richtlijn. 

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.