22 juni 2021

(K)FT bij Myotone Dystrofie (2020)

Myotone dystrofie (MD 1, ziekte van Steinert) is een erfelijke spierziekte die gekenmerkt wordt door het onvermogen tot relaxatie van de spieren (myotonie) en door langzaam progressieve spierzwakte.

Doel brochure

Doordat spierziekten zeldzaam zijn, is er voor fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten weinig informatie beschikbaar over de behandeling en begeleiding ervan. Dat geldt ook voor myotone dystrofie, vandaar dat er een brochure en film gemaakt zijn. 

Voor wie

De informatie is samengesteld in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), het expertisecentrum myotone dystrofie (gevormd door het MUMC+ en het Radboudumc), meerdere gespecialiseerde fysiotherapeuten en revalidatieartsen, en patiƫntvertegenwoordigers.

Deze fysiotherapie-brochure en -film zijn afgestemd op de Multidisciplinaire richtlijn Behandeling en begeleiding van volwassenen met myotone dystrofie type I en de daaruit voortgekomen zorgstandaard en richt zich naast volwassenen ook op kinderen (in de latere basisschoolleeftijd) en jongeren met MD 1.

Download de brochure

Download via www.spierziekten.nl:

Fysiotherapie bij kinderen en volwassenen met myotone dystrofie (MD 1)

Bekijk de film:

Meer informatie

www.spierziekten.nl/myiotone-dystrofie-type-1/informeer-de-hulpverleners

Extra informatie

 

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.