23 juni 2021

Pradar-Willi

Richtlijn diagnostiek en behandeling van kinderen met het Prader-Willi Syndroom.

Het Prader-Willi syndroom (PWS) is een neurogenetische afwijking, gekenmerkt door hypotonie, vertraagde psychomotorische ontwikkeling, een verstandelijke beperking, een klein gestalte, hyperfagie, obesitas, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en gedragsproblemen. Veel symptomen ontstaan door hypothalame dysregulatie. De incidentie is 1:15.000 en de prevalentie is 1:50.000

Doel richtlijn

Het doel van deze landelijke richtlijn is het geven van een duidelijk en leesbaar overzicht van de aanbevelingen betreffende de medische zorg voor kinderen met PWS.

Voor wie

Iedereen die betrokken is bij de zorg voor kinderen met PWS.

De richtlijn kwam tot stand met medewerking van Prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden en Drs. L. Reus.