24 juni 2021

JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen Signalering, begeleiding en toeleiding

Autismespectrumstoornis (ASS) is een multifactoriële aandoening met een hoge erfelijke predispositie van ongeveer 60% . ASS komt voor op alle niveaus van intelligentie en kan samengaan met zeer uiteenlopende stoornissen. De Gezondheidsraad (2009) gaat er vanuit dat 1% van de Nederlandse bevolking aan een vorm van autisme lijdt en sluit zich hiermee in grote lijnen aan bij de internationale opvattingen.

Doel richtlijn

Deze richtlijn beoogt in een vroeg ontwikkelingsstadium gedrags- en ontwikkelingskenmerken te signaleren die indicerend kunnen zijn voor een autismespectrumstoornis (ASS). Bewust wordt gekozen voor ‘kunnen zijn’, daar het diagnosticeren op zeer jonge leeftijd niet eenvoudig is. Er moeten een aantal mijlpalen bereikt zijn om de diagnose te kunnen stellen.

Voor wie

De richtlijn kan als naslagdocument dienen voor fysiotherapeuten en de alarm-/ signaleringslijst kan gebruikt worden door fysiotherapeuten.

Ga naar Startpagina richtlijn: Autismespectrumstoornissen (2015)

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.