24 juni 2021

Nederlandse normwaarden Alberta Infant Motor Scale (AIMS)

Al langere tijd is in de praktijk bekend dat de Canadese normpercentielen van de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) niet geschikt zijn voor de Nederlandse populatie. De nieuwe Nederlandse normwaardes zijn gebaseerd op de gegevens van 1697 Nederlandse kinderen. De volgorde van het bereiken van de motorische mijlpalen was hetzelfde bij Nederlandse en Canadese kinderen. Nederlandse kinderen ontwikkelden zich echter langzamer dan de Canadese kinderen.

Download het artikel met de Nederlandse normwaarden AIMS