22 juni 2021

Motorische schrijfproblemen bij kinderen

Dit KNGF Evidence Statement (ES) uit 2011 heeft betrekking op kinderen met schrijfproblemen uit het basisonderwijs van groep 3 t/m 8, die bij de kinderfysiotherapeut worden aangemeld.

Doel richtlijn

Het ES Motorische schrijfproblemen bij kinderen heeft tot doel vanuit de wetenschappelijke literatuur onderbouwing te bieden bij de keuzes die kinderfysiotherapeuten maken bij: de indicatiestelling kinderfysiotherapie, de diagnostische mogelijkheden en de advisering en behandeling.

Voor wie

Het Evidence statement is geschreven voor en door kinderfysiotherapeuten.

De kinderfysiotherapeut moet kunnen differentiëren tussen de verschillende achterliggende oorzaken van een schrijfprobleem om vervolgens te kunnen besluiten of het probleem adequaat te behandelen is met kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut krijgt daarmee een rol in de samenwerking met en verwijzing van en naar professionals uit andere disciplines, zoals orthopedagoog, psycholoog, remedial teacher en klassenleerkracht.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.