22 juni 2021

Richtlijn Developmental Coordination Disorder (DCD)

Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met Developmental Coordination Disorder (DCD)

De tekst en de aanbevelingen van de Nederlandse richtlijn zijn gebaseerd op de 'International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention and psychosocial aspects of developmental coordination disorder', die in december 2017 zijn vastgesteld door de European Academy of Childhood Disability (EACD). Voor de Nederlandse richtlijn zijn de recommendations vertaald, samengevat en aangepast aan de Nederlandse situatie. Ook is de Nederlandse richtlijn aangevuld met hoofdstukken over ketenzorg en ouderparticipatie.

Doel richtlijn

Deze Nederlandse richtlijn is geschreven om een eenheid te creëren in terminologie, diagnostiek en interventie bij personen met DCD. Achterliggend doel is dat de zorg aan kinderen met DCD hierdoor verbetert en meer evidence based onderbouwd wordt. In deze richtlijn is ook de huidige kennis rond DCD in adolescentie en volwassenheid gebundeld.

Voor wie

Artsen, paramedici en psychosociale professionals die betrokken zijn bij kinderen met DCD en hun ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast is de richtlijn bestemd voor medewerkers in het onderwijs en speciaal onderwijs. De richtlijn is geautoriseerd door de NVFK en het KNGF. Dr. J.A.A.M. (Anneloes) Overvelde en drs. I.P.A. (Ingrid) van der Veer maakten deel uit van de werkgroep.

In 2019 is de richtlijn ‘Developmental Coordination Disorder (DCD)’ uitgekomen. Het doel van deze richtlijn is om eenheid te creëren in terminologie, diagnostiek en interventie bij kinderen met (mogelijke) DCD.

Een tweede doel is, hierdoor, het verbeteren van de zorg aan deze kinderen en het beperken of voorkomen van secundaire gevolgen van DCD. Deze richtlijn die u hierboven aantreft wordt landelijk ingezet. Het is dus belangrijk dat de informatie uit deze richtlijn voor een groot publiek van professionals en gebruikers van de zorg toegankelijk is. Daarom hebben de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie, het Platform Kinderoefentherapie en Ergotherapie Nederland een aantal producten ontwikkeld om de implementatie van de richtlijn DCD te bevorderen. Deze producten treft u aan op de websites van de betrokken beroepsverenigingen. Voor de kinderfysiotherapeut bestaat het implementatiepakket bestaat uit: 

- Factsheet en flowchart

- Onderstaande kennisclips

- Podcast van Jong NVFK 'DCD-richtlijn, even bijpraten' 

 

 

 

 

 

 

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.