22 juni 2021

Cerebral Visual Impairment (2019)

Cerebral visual impairment(CVI) is een stoornis in het zien, veroorzaakt door een afwijking of beschadiging van de hersenen. Hierdoor kunnen beelden die via de ogen binnenkomen door de hersenen niet goed worden geregistreerd of omgezet. Bij deze vorm van slechtziendheid ligt het probleem dus niet bij de ogen, maar bij de hersenen. CVI is één van de meest voorkomende oorzaken van visuele beperkingen bij kinderen.

Doel richtlijn

Het doel van de richtlijn is om de oogarts en andere verwijzers handvatten en verwijscriteria te bieden om het diagnostisch proces bij een kind met verdenking op CVI in multidisciplinair verband vorm te geven. Een adequate en tijdige verwijzing bij kinderen met verdenking op CVI zal de revalidatie verbeteren. Daarnaast heeft de richtlijn als doel om zorgprofessionals die in de zorgketen van CVI betrokken zijn te informeren.

Voor wie

Deze richtlijn is primair geschreven voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de diagnostiek en verwijzing van kinderen met CVI. 

Het KNGF en de NVFK hebben de richtlijn geautoriseerd. Dr. M. Salavati, kinderfysiotherapeut, nam deel aan de klankbordgroep. 

Meer informatie

Ga naar de Richtlijn Cerrebral Visual Impairment (CVI) in de richtlijnendatabase