22 juni 2021

Spastische Cerebale parese bij kinderen (2014)

Cerebrale Parese (CP) omvat een groep van blijvende aandoeningen in de ontwikkeling van houding en beweging, ontstaan voor de eerste verjaardag, die leiden tot beperkingen in dagelijkse activiteiten. De houdings- of bewegingsstoornis gaat vaak gepaard met stoornissen in het sensorische systeem, perceptie, cognitie, communicatie en gedrag, met epilepsie en met secundaire stoornissen van het spierskeletstelsel. Kinderen met CP vormen de grootste groep kinderen met fysieke stoornissen in het bewegen die behandeld worden binnen de kinderrevalidatie.

Doel richtlijn

Deze richtlijn is bedoeld om de zorg rondom kinderen met spastische CP te optimaliseren. Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. Er wordt aangegeven wat, volgens de huidige maatstaven en aansluitend bij de gangbare Nederlandse praktijk, in het algemeen de beste zorg is voor kinderen/jongeren met spasticiteit en CP.

Voor wie

De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners die primair bij de behandeling van kinderen met spastische CP betrokken zijn: (kinder-)revalidatieartsen, (kinder-)neurologen, kinderartsen, plastisch chirurgen, (kinder-)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.  

Dr. O.W. Verschuren en Dr. E.A.A. Ramaeckers werkten mee bij de tot stand koming van deze richtlijn.

Dr. P. van Schie, Dhr. R. Wong Chung en Mw. van Bommel participeerden in de klankbordgroep. 

Spastische cerebrale parese bij kinderen

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.