22 juni 2021

Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina bifida (2013)

Het bereiken en behouden van zelfstandig lopen is één van de belangrijke aandachtspunten bij de behandeling van kinderen met Spina Bifida (SB). Om het lopen mogelijk te maken, ondergaan kinderen met SB vaak neurochirurgische en orthopedische operaties en krijgen ze fysiotherapie, loophulpmiddelen, orthopedisch schoeisel en/of ortheses voorgeschreven.

Doel richtlijn

Deze richtlijn geeft concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van de multidisciplinaire zorg, ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering gericht op het bereiken en behouden van zelfstandig lopen van kinderen met SB. Met deze richtlijn streeft men naar het bereiken van uniformiteit met betrekking tot de diagnostiek en behandeling door de diverse medici en paramedici.

Voor wie

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met loopstoornissen ten gevolge van SB. Mw. dr. J.F. de Groot, fysiotherapeut/onderzoeker en mw. dr. M.A.G.C. Schoenmakers, kinderfysiotherapeut/onderzoeker, participeerden in de werkgroep. 

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.