24 juni 2021

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (2018)

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.

Doel ketenaanpak

Het model beschrijft welke processtappen nodig zijn om de aanpak lokaal goed uit te voeren, hoe die stappen kunnen wordt georganiseerd en gefinancierd, welke onderliggende visie daarbij hoort en wat die visie vraagt van professionals.

Voor wie

Iedereen die op een actieve manier betrokken is of wil zijn bij het realiseren van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas kan met dit model aan de slag: beleidsmakers, bestuurders, managers en de professionals uit het zorgdomein en het sociaal domein.

De NVFK ondersteunt dit initiatief van harte en vindt dat deze rol uitstekend past bij de kinderfysiotherapeut.