24 juni 2021

Overgewicht. Preventie, signalering, interventie en verwijzing van kinderen

Overgewicht manifesteert zich op steeds jongere leeftijd. Zowel het aantal kinderen met overgewicht als de mate van overgewicht neemt toe. Preventie van overgewicht en vooral van obesitas spitst zich toe op enerzijds speciale aandacht voor kinderen met risicofactoren, zoals ouders met overgewicht/obesitas, een Turkse of Marokkaanse afkomst, een laag en ook een hoog geboortegewicht, een lage socio-economische positie en weinig bewegen. En anderzijds op beschermende factoren, zoals borstvoeding, veel bewegen en voldoende plaats om buiten te spelen.

Doel richtlijn

Doel van de richtlijn is het voorkomen, tijdig signaleren, interveniëren en evt. verwijzen van kinderen met overgewicht en obesitas in de JGZ volgens de huidige stand van de wetenschap.

Voor wie

Het KNGF participeerde niet in de werkgroep en fysiotherapie wordt niet beschreven. De richtlijn kan als naslag document dienen voor kinderfysiotherapeuten.

Ga naar Startpagina richtlijn: Overgewicht (2012)