24 juni 2021

NVK-richtlijn blauwe plekken bij kinderen (2016)

Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die er mee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. Tot nu toe ontbrak voor de Nederlandse situatie een handleiding over blauwe plekken bij kinderen in relatie tot een vermoeden op kindermishandeling.

Doel richtlijn

De richtlijn beoogt een gestructureerde beoordeling van blauwe plekken te bevorderen in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling.

Voor wie

De richtlijn richt zich primair op professionals n de gezondheidszorg, zoals jeugdarts, huisarts, kinderarts, vertrouwensarts, SEH-arts, medisch-specialist, fysiotherapeut, GGZ-medewerker, verpleegkundige, verpleegkundig-specialist en forensisch arts. Daarnaast zijn aanwijzingen uitgewerkt voor professionals in het onderwijs en in kinderdagverblijven. Het KNGF participeerde in de werkgroep.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.

De e-learning Blauwe plekken bij kinderen is beschikbaar op het KNGF Kennisplatform. Deze e-learning is gebaseerd op de richtlijn Blauwe plekken bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de KNGF-meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het doel van deze e-learning is om (kinder)fysiotherapeuten te leren hoe ze aan de hand van blauwe plekken huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen signaleren en hoe ze vervolgens het beste kunnen handelen en communiceren.

De e-learning kost voor KNGF Compleet-leden €17,50 (standaard €35,00) en is geaccrediteerd voor 3 punten voor het beroepsgerelateerde deel van KRF NL.