23 juni 2021

Kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis (2019)

Cystic Fibrosis (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke ziekte met nog steeds een beperkte levensverwachting. In Nederland betreft het ongeveer 1500 personen.

Doel kwaliteitsstandaard

De kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis (CF), een combinatie van een zorgstandaard en een medisch-specialistische richtlijn, richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg voor patiënten met CF is. De kwaliteitsstandaard behelst de gebieden van diagnostiek, behandeling en follow-up conform de diverse stadia van de aandoening en de verschillende leeftijdscategorieën.

Voor wie

Deze kwaliteitsstandaard wordt geschreven voor patiënten met CF en hun naasten en alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met CF.

Dr. L. (Lianne) van der Giessen, kinderfysiotherapeut, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam zat in de werkgroep van de kwaliteitsstandaard.

Ga naar de kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis (CF) op de website Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten 

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied.

Dr. Lianne van der Giessen, Kinderfysiotherapeut; unit fysiotherapie. Begeleider docent professionalisering BKO. Coördinator onderwijs. Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam.

[email protected]

ccc