23 juni 2021

JGZ-richtlijn Astma bij Kinderen (2019)

De JGZ Richtlijn Astma en de wetenschappelijke verantwoording zijn in 2019 geactualiseerd en vervangen daarmee de eerste versie uit 2011. In de richtlijn is recente informatie over borstvoeding en roken opgenomen. De richtlijn ondersteunt professionals bij het vroegtijdig signaleren van luchtwegklachten bij jeugdigen, en hen te begeleiden en/of verwijzen. Hierdoor kan astma mogelijk eerder behandeld worden en daardoor schoolverzuim verminderen.

Doel richtlijn

Doel van de richtlijn is preventie van luchtwegklachten waaronder astma bij jeugdigen. Deze richtlijn beoogt een uniforme werkwijze van de JGZ t.a.v. tijdig signaleren en begeleiden of verwijzen van kinderen met astma.

Voor wie

Dit document is bedoeld voor JGZ-professionals. Het KNGF participeerde niet in de werkgroep. Kinderfysiotherapie wordt summier beschreven. De richtlijn kan als naslagdocument dienen voor kinderfysiotherapeuten.

Meer informatie

Ga naar de richtlijnen-pagina van het JGZ