23 juni 2021

NHG-standaard Astma bij kinderen

Astma is een aanvalsgewijs optredende bronchus-obstructie op basis van verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische- en voor niet-allergische prikkels (inspanning, rook, stof, mist, kou, virale infecties) met als pathologisch substraat een chronische ontstekingsreactie. In de algemene Nederlandse bevolking zijn ongeveer 85.000 kinderen met astma.

Doel richtlijn

De NHG-Standaard geeft richtlijnen voor diagnostiek en het beleid bij (vermoeden van) astma bij kinderen. In de standaard wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen tot zes jaar en kinderen van zes jaar en ouder, omdat zowel de diagnostiek als het beleid verschillend is. 

Voor wie

In eerste instantie is de NHG standaard bedoeld voor huisartsen. Fysiotherapie wordt beschreven in de richtlijn. 

Vindt de richtlijn

Ga naar de NHG-richtlijn Astma bij kinderen