23 juni 2021

Aanbeveling Landelijke NICU follow-up (2015)

Alle kinderen die op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) opgenomen worden, zijn per definitie at risk wat betreft hun latere groei en ontwikkeling. Omdat gebleken is dat het moeilijk is om al deze kinderen in de diverse NICU-centra gestandaardiseerd terug te zien voor follow-up, is er voor gekozen om het (al sinds de negentiger jaren bestaand) protocol voor follow-up van de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up aan te houden als basis en een doelgroep te formuleren van de kinderen die het grootste risico lopen om op de langere termijn problemen te krijgen met hun groei en ontwikkeling (in de breedste zin van het woord).

Voor wie

Alle NICU-centra houden zich aan deze richtlijn.