23 juni 2021

JGZ-richtlijn pre- en dysmatuur geboren kinderen (2013)

Vroeg/prematuur geboren kinderen zijn kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken. SGA (small for gestational age = dysmatuur) geboren kinderen zijn kinderen die bij de geboorte een te laag geboortegewicht hebben voor de zwangerschapsduur, dat wil zeggen met een groeirestrictie (geboortegewicht ten opzichte van zwangerschapsduur < -2 SDS).

Doel richtlijn

Het doel van de richtlijn is allereerst het optimaliseren van de (na)zorg aan risicopasgeborenen en hun ouders door uniforme begeleiding en advisering, signalering van mogelijke problemen en tijdige doorverwijzing. Het uiteindelijke doel is het voorkómen van (secundaire) gezondheids- en ontwikkelingsschade en het op tijd inzetten van gepaste interventies.

Voor wie

Deze richtlijn is primair bedoeld voor (jeugd)artsen, (jeugd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten die in de JGZ werken (vooral met de doelgroep 0-4 jaar). De richtlijn is daarnaast bestemd voor andere professionals die betrokken zijn bij de nazorg van vroeg en/of SGA geboren kinderen en hierin samenwerken met de JGZ. Mevr. dr.  A. Janssen, kinderfysiotherapeut, participeerde in de werkgroep.

Startpagina richtlijn: Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.