24 juni 2021

Voorkeurshouding en Schedelvervorming Wiegendood (SIDS)

Voorkeurshouding - en de vaak daarmee gepaard gaande vervorming van de schedel - is een frequent voorkomend probleem bij jonge zuigelingen. Een voorkeurshouding staat een voorspoedige symmetrische ontwikkeling in de weg en leidt vaak tot onzekerheid en ongerustheid bij ouders, vooral als er ook een schedelvervorming is. Meestal is sprake van deformatieve plagiocefalie, soms van deformatieve brachycefalie of deformatieve scafocefalie.

Doel richtlijn

Doel van de JGZ-richtlijn Preventie, signalering en aanpak van Voorkeurshouding en Schedelvervorming is het bieden van handvatten voor: 

  1. advisering over houding, hantering en positionering ter preventie van voorkeurshouding en plagiocephalie
  2. tijdige en correcte signalering, diagnose en/of eventuele verwijzing naar huisarts en/of kinderfysiotherapeut
  3. verzorgingsadviezen na signalering,
  4. monitoring van het vervolg na verwijzing.

De einddoelgroep bestaat uit alle kinderen van 0-23 maanden en hun ouders.

Voor wie

Dit is primair een richtlijn voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en in het verlengde daarvan een uitgangspunt voor de verwijzing naar kinderfysiotherapeuten. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is daarom nauw samengewerkt met de NVFK. Dr. L.A. van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut/senior onderzoeker heeft meegeschreven aan de richtlijn.

Startpagina richtlijn: Voorkeurshouding en schedelvervorming (2012)

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.