25 juni 2021

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Cool 2B Fit is een GLI voor kinderen. Dit is een interventie voor kinderen van 8-13 jaar, waarbij ook de ouders betrokken worden. In onderstaande link zie je een filmpje over Cool 2B Fit.