25 juni 2021

Nationale onderzoeksagenda Cerebrale Parese

De Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese (CP): 11 onderzoeksvragen die volgens mensen met CP, ouders van kinderen en volwassenen met CP (zorg)professionals en onderzoekers de hoogste prioriteit hebben om te onderzoeken.

Onderzoek en CP-Net

Er wordt in Nederland veel en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek gedaan bij mensen met CP over uiteenlopende onderwerpen.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen nog meer impact hebben op de kwaliteit van zorg en het leven van mensen met CP en hun ouders verbetert wanneer het wetenschappelijk onderzoek nauwer aansluit op de vragen en behoeften van mensen met CP en (zorg)professionals. 

De afgelopen periode heeft CP-Net in nauwe samenwerking met mensen met CP en ouders, zorgprofessionals en onderzoekers een nationale onderzoeksagenda opgesteld met financiering van de Phelps Stichting. Hiermee willen wij fondsen, universiteiten, hogescholen en andere kennis- en onderzoeksinstellingen uitnodigen om te focussen op datgene wat echt belangrijk is voor mensen met Cerebrale Parese. De komende jaren zal CP-Net het onderzoek voortkomend uit de Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese nauwgezet monitoren, uitkomsten verspreiden en bijdragen aan de implementatie in de praktijk.

CP-Net is een netwerk waar zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP of hun ouders elkaar ontmoeten en samenwerken. De ambitie van CP-Net is dat alle mensen met een CP-zorgvraag de beste zorg krijgen, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten. CP-Net werkt met de knowledge broker methode, waarbij een initiatiefrijke behandelaar als kennismakelaar optreedt. Hiermee is alle deskundigheid op het gebied van CP in CP-Net verenigd.

Samen maken we de zorg voor mensen met CP beter!