Meetinstrumenten

09 juli 2021
Mail een expert

Bij verschillende richtlijnen zijn experts betrokken die vragen kunnen beantwoorden over de betreffende richtlijn. Hieronder vind je alle betrokken experts. Mail ze gerust met je vragen!

Lees verder
24 juni 2021
Pijnobservatielijst MOBID-2-NL

MOBID-2 is een pijnobservatielijst die, hoewel ontwikkeld voor dementerende ouderen, ook bruikbaar kan zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. De lijst is één van de weinige observatielijsten waarbij er aandacht is voor bewegingspijn.

Lees verder
24 juni 2021
Nederlandse normwaarden Alberta Infant Motor Scale (AIMS)

Al langere tijd is in de praktijk bekend dat de Canadese normpercentielen van de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) niet geschikt zijn voor de Nederlandse populatie. De nieuwe Nederlandse normwaardes zijn gebaseerd op de gegevens van 1697 Nederlandse kinderen. De volgorde van het bereiken van de motorische mijlpalen was hetzelfde bij Nederlandse en Canadese kinderen. Nederlandse kinderen ontwikkelden zich echter langzamer dan de Canadese kinderen.

Lees verder
24 juni 2021
Meetinstrumenten in de zorg

Database van meetinstrumenten die in de zorg gebruikt worden.

Lees verder
24 juni 2021
Scoreformulieren cardiovasculaire testen

Scoreformulieren van cardiovasculaire testen.

Lees verder
24 juni 2021
Tabel meetinstrumenten en vragenlijst

Overzichtstabel met meetinstrumenten en vragenlijsten die relevant zijn voor de kinderfysiotherapeut.

Lees verder