Professioneel handelen

30 november 2021
NVFK Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs (2021)

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) erkent dat er op verschillende manieren wordt gewerkt binnen het onderwijs en wil dit op basis van bestaande wet- en regelgeving reguleren met een gedragsprotocol.

Ga naar de detail pagina
26 november 2021
Inrichtingseisen (2021)

Op verzoek van de NVFK is een werkgroep Inrichtingseisen opgericht. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om de inrichtingseisen van het KNGF (2000) en de aanpassingen door het NVFK (2006) te beoordelen en nieuwe eisen-/adviezen op te stellen.

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
Kinderfysiotherapie en groepsbehandeling

Bij de NVFK komen regelmatig vragen binnen over groepsbehandelingen voor kinderen. Deze vragen gaan over de inhoud (beschikt de NVFK over beweegprogramma’s voor kinderen?) en de voorwaarden (waar moet een groepsbehandeling aan moet voldoen?).

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
Professionale standaard

Onderdeel van de KNGF Beroepscode is de professionele standaard. De kinderfysiotherapeut wordt geacht zich bij de beroepsuitoefening te laten leiden door deze professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van professionele waarden en normen dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed hulpverlenerschap’ is.

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
Handhaving beroepsethiek en gedragsregels

Bewaking van de kwaliteit van de zorg

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
NVFK preventieve screening

Met het document 'NVFK Preventieve Screening: domein en gedragsprotocol' wil de NVFK duidelijk vastleggen welke vorm van screening wel en welke niet valt onder verzekerde zorg en wat de afspraken over de vergoeding zijn.

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
Rol kinderfysiotherapeut bij het sportende kind (position paper)

Op 22 april 2021 heeft de NVFK de position paper 'De rol van de kinderfysiotherapeut bij het sportende kind' gelanceerd.

Ga naar de detail pagina
Voorlichtingsfolders NVFK
20 juni 2021
Voorlichtingsfolders NVFK

De NVFK heeft een folder ontwikkeld, die door de leden van de NVFK kan worden ingezet als promotiemateriaal.

Ga naar de detail pagina