Professioneel handelen

20 november 2023
Inrichtingseisen (2022)

Op verzoek van de NVFK is een werkgroep Inrichtingseisen opgericht. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om de inrichtingseisen van het KNGF (2000) en de aanpassingen door het NVFK (2006) te beoordelen en nieuwe eisen-/adviezen op te stellen.

Lees verder
Voorlichtingsfolders NVFK
27 juni 2023
Voorlichtingsfolders NVFK

Helaas is het op dit moment, in verband met de overgang naar het nieuwe Mijn KNGF, niet mogelijk om NVFK-folders te bestellen. Zodra er meer bekend is, zullen we je hier informeren.

Lees verder
17 juni 2023
NVFK Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs (2022)

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) erkent dat er op verschillende manieren wordt gewerkt binnen het onderwijs en wil dit op basis van bestaande wet- en regelgeving reguleren met een gedragsprotocol.

Lees verder
18 januari 2023
Praktijkvoering - Kennisclips en FAQ

In 2022 heeft de NVFK 4 informatieavonden georganiseerd over praktijkvoering. De presentaties van de avonden zijn verwerkt tot kennisclips. De meest gestelde vragen zijn opgenomen in een FAQ document.

Lees verder
29 juni 2022
Professionale standaard

Onderdeel van de KNGF Beroepscode is de professionele standaard. De kinderfysiotherapeut wordt geacht zich bij de beroepsuitoefening te laten leiden door deze professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van professionele waarden en normen dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed hulpverlenerschap’ is.

Lees verder
29 juni 2022
NVFK preventieve screening

Met het document 'NVFK Preventieve Screening: domein en gedragsprotocol' wil de NVFK duidelijk vastleggen welke vorm van screening wel en welke niet valt onder verzekerde zorg en wat de afspraken over de vergoeding zijn.

Lees verder
27 juni 2021
Kinderfysiotherapie en groepsbehandeling

Bij de NVFK komen regelmatig vragen binnen over groepsbehandelingen voor kinderen. Deze vragen gaan over de inhoud (beschikt de NVFK over beweegprogramma’s voor kinderen?) en de voorwaarden (waar moet een groepsbehandeling aan moet voldoen?).

Lees verder
27 juni 2021
Handhaving beroepsethiek en gedragsregels

Bewaking van de kwaliteit van de zorg

Lees verder
27 juni 2021
Rol kinderfysiotherapeut bij het sportende kind (position paper)

Op 22 april 2021 heeft de NVFK de position paper 'De rol van de kinderfysiotherapeut bij het sportende kind' gelanceerd.

Lees verder