Wetgeving

Toestemming voor uitwisseling informatie
05 juli 2023
Toestemming voor uitwisseling informatie

In verband met het medisch beroepsgeheim is het niet toegestaan informatie over patiënten zonder toestemming van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger te delen met andere zorgverleners en derden.

Lees verder
27 juni 2021
Behandelen op school en leerplicht

Naar aanleiding van vragen van leden over behandelen op school in relatie tot leerplicht en verzuim, hebben wij navraag gedaan bij de Rijksoverheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderstaand antwoord hebben wij hierover ontvangen en delen wij met toestemming van het ministerie.

Lees verder
27 juni 2021
Wet langdurige zorg

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.

Lees verder
27 juni 2021
Toestemming voor behandeling minderjarigen

Mag je een kind van 12 behandelen zonder toestemming van zijn ouders? En hoe zit het met iemand van 17 jaar? Wat moeten de ouders dan wél weten en wat blijft tussen jou en je patiënt?

Lees verder
27 juni 2021
Legitimatieplicht

Voor iedereen geldt in de zorg een identificatieplicht.

Lees verder