Zuigelingen

16 november 2021
Advies verantwoord gebruik Skully Care app

De NVFK heeft een advies opgesteld ten aanzien van het verantwoord gebruik van de Skully Care app door kinderfysiotherapeuten bij kinderen met een (verdenking op een) afwijkende schedelvorm.

Lees verder
09 juli 2021
Mail een expert

Bij verschillende richtlijnen zijn experts betrokken die vragen kunnen beantwoorden over de betreffende richtlijn. Hieronder vind je alle betrokken experts. Mail ze gerust met je vragen!

Lees verder
24 juni 2021
Voorkeurshouding en Schedelvervorming Wiegendood (SIDS)

Voorkeurshouding - en de vaak daarmee gepaard gaande vervorming van de schedel - is een frequent voorkomend probleem bij jonge zuigelingen. Een voorkeurshouding staat een voorspoedige symmetrische ontwikkeling in de weg en leidt vaak tot onzekerheid en ongerustheid bij ouders, vooral als er ook een schedelvervorming is. Meestal is sprake van deformatieve plagiocefalie, soms van deformatieve brachycefalie of deformatieve scafocefalie.

Lees verder
23 juni 2021
JGZ-richtlijn pre- en dysmatuur geboren kinderen (2013)

Vroeg/prematuur geboren kinderen zijn kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken. SGA (small for gestational age = dysmatuur) geboren kinderen zijn kinderen die bij de geboorte een te laag geboortegewicht hebben voor de zwangerschapsduur, dat wil zeggen met een groeirestrictie (geboortegewicht ten opzichte van zwangerschapsduur < -2 SDS).

Lees verder
23 juni 2021
Obstetric brachial plexus palsy (2009)

Obstetric brachial plexus palsy: current treatment strategy, long-term results and prognosis

Lees verder
23 juni 2021
Neonatal Physical Therapy

Neonatal Physical Therapy. Part II: Practice Frameworks and Evidence-Based Practice Guidelines (2010)

Lees verder
23 juni 2021
Aanbeveling Landelijke NICU follow-up (2015)

Alle kinderen die op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) opgenomen worden, zijn per definitie at risk wat betreft hun latere groei en ontwikkeling. Omdat gebleken is dat het moeilijk is om al deze kinderen in de diverse NICU-centra gestandaardiseerd terug te zien voor follow-up, is er voor gekozen om het (al sinds de negentiger jaren bestaand) protocol voor follow-up van de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up aan te houden als basis en een doelgroep te formuleren van de kinderen die het grootste risico lopen om op de langere termijn problemen te krijgen met hun groei en ontwikkeling (in de breedste zin van het woord).

Lees verder
23 juni 2021
JGZ-richtlijn Heupdysplasie (2018)

Bij Development Dysplasia of the Hip (DDH) is er sprake van een dysplasie (onderontwikkeling) van het heupgewricht. Dit leidt ertoe dat de heupkom de heupkop onvoldoende overdekt. DDH kan heupinstabiliteit veroorzaken of in ernstige gevallen leiden tot luxatie. ​Onbehandeld kan DDH leiden tot ernstige invaliditeit en vroege coxartrose.

Lees verder
23 juni 2021
JGZ multidisciplinaire richtlijn Excessief huilen (2013_

Huilen is een onderdeel van normaal gedrag van baby’s, maar kan, zeker als een baby excessief huilt, ouders onzeker maken. Professionals die zich bezig houden met baby’s, waaronder de JGZ, kunnen ouders hierbij ondersteunen en empoweren op een manier die aansluit bij de behoeften van ouders en kind.

Lees verder
23 juni 2021
Fysiotherapeutisch beleid bij Congenitale Musculaire Torticollis (2016)

Congenitale Musculaire Torticollis (CMT) is een posturale afwijking, kort na de geboorte waarneembaar, gekarakteriseerd door een lateroflexie van het hoofd naar een kant en een cervicale rotatie naar de andere kant als gevolg van een eenzijdige verkorting van de m. Sternocleidomastoideus (SCM). De exacte oorzaak van CMT is onduidelijk. De meest aannemelijke theorie is het anoxisch trauma.

Lees verder