Registratie eisen CKR

De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR).

Mastereis

Op de website van het CKR is tevens informatie te vinden over de herregistratie-eisen zoals vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK), zie o.a. het Beleidsdocument BOCK. Het register én het deelregister Kinderfysiotherapie worden beheerd door het KNGF.

Vanaf 1 januari 2015 is het Master niveau de entree-eis voor toegang tot registratie.

Voor het meest actuele overzicht van de opleidingen verwijzen wij u naar het CKR.

Trefwoorden: