Evidence Statement (ES)

Een evidence statement (ES) geeft antwoord op enkelvoudige en afgebakende vragen die voortkomen uit een knelpuntenanalyse in de fysiotherapeutische praktijk. Ze zijn ontwikkeld door de beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF, die daarmee haar ‘body of knowledge’ uitdraagt en toegankelijk maakt voor de algemeen fysiotherapeut. Bewijsvoering en consensus die tot de formulering van de aanbevelingen hebben geleid, zijn opgenomen in een uitgebreid notenapparaat. De bijbehorende ‘Flowchart’ ondersteunt op eenvoudige wijze het methodisch handelen en de daarin te nemen beslissingen.

Evidence Statement 'Motorische schrijfproblemen bij kinderen.

Het evidence statement (ES) uit 2011 heeft betrekking op kinderen met schrijfproblemen uit het basisonderwijs van groep 3 t/m 8, die bij de kinderfysiotherapeut worden aangemeld.

Vanuit wetenschappelijke literatuur wordt onderbouwing aangeboden bij de keuzes die kinderfysiotherapeuten maken bij: de indicatiestelling kinderfysiotherapie, de diagnostische mogelijkheden, advisering en behandeling.

Trefwoorden: